askel I askel II askel III askel IV askel V askel VI

Altistutaan asiakkaille


Keskustelunavaus Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa on syntynyt Museot hyvinvoinnin edistäjinä -hankkeen tuloksena. Museoviraston koordinoima kehittämishanke toteutettiin vuosina 2011-2013 yhdessä Suomen Itsenäisyyden juhlarahaston Sitran sekä kahden pilottikaupungin, Hämeenlinnan ja Kotkan kanssa.

Keskustelunavauksen tarkoituksena on herättää lukijat tarkastelemaan nykyisiä museotoiminnan organisointitapoja ja johtamiskäytäntöjä uusin silmin. Julkaisu luo näkökulmia erityisesti museoiden asiakastyöhön, johtamis- ja toimintamalleihin ja hyviin käytäntöihin. Kättä pidempää ja hankkeen piloteissa kokeiltua on koottu tälle verkkosivustolle museoiden käytettäväksi ja yhdessä täydennettäväksi.

Tutustu keskustelunavaukseen ja altistu asiakkaille.

Altistutaan-asiakkaille-kansi

Altistutaan asiakkaille! -julkaisu (pdf)Museovirasto 2020