askel I askel II askel III askel IV askel V askel VI

Askel 1: Katse toimintaympäristöön


Toimintaympäristön perusteellinen analyysi on lähtökohta museon profiilin muodostamiselle. Muodostetaan siis ensimmäiseksi käsitys museon toimintaympäristöstä ja sen tämän hetken muuttujista.

Museon olemassaolon oikeutus syntyy vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa. Siksi toimintaympäristön tunteminen on keskeistä. Museon pitää sekä vaikuttaa toimintaympäristöönsä että antaa toimintaympäristön vaikuttaa toimintaansa. Menetelmiä toimintaympäristön analysointiin on lukuisia, olennaista on löytää juuri ne muuttujat, joihin yksittäisen museon kannattaa tarttua.

Ydinkysymykset:
Mitkä ovat museon keskeisimmät toimintaympäristön muutokset?
Miten muutosta voi kuvailla museon toimintaympäristössä?
Mitä mahdollisuuksia muutos aiheuttaa museon palveluille ja toiminnalle?
Mitä haasteita muutos aiheuttaa museon palveluille ja toiminnalle?
Miten museon roolia ja vaikutusta suhteessa muutokseen voidaan arvioida?

Toimintaymparisto

INSPIRAATIOTA
TYÖKALUJA KOHTI SEURAAVAA ASKELTA
pdf Liverpoolin museot alueen kehityksen voimavarana (104 KB)
Museot hyvinvoinnin edistäjinä -hankkeen tuottama aineisto Liverpoolin museoista, jossa ne toimivat alueen kehityksen voimavarana.
pdf Toimintaympäristön muutokset (104 KB)
Tiedostoon on koottu 12 perusolettamusta/toimintaympäristön muutosta, joiden avulla museon toimintaa voidaan arvioida.
doc Katse toimintaympäristöön (399 KB)
Ladattava matriisi tarjoaa pohjan toimintaympäristön kartoitustyötä varten.     Museovirasto 2020