askel I askel II askel III askel IV askel V askel VI

Askel 2: Punnitse vaihtoehdot


Kun toimintaympäristö on selvillä, täydennetään analyysi muilla museon strategisen profiilin kannalta olennaisilla tekijöillä. Niitä ovat asiakkaiden, omien osaamisalueiden ja yhteistyökumppanien kartoittaminen. Näin museo hahmottaa, mihin toiminnalla pyritään vaikuttamaan ja miksi museo on olemassa.

Jotta museo voisi tehdä valintoja, täytyy sen olla tietoinen erilaisista vaihtoehdoista. Tehtävä kannattaa pilkkoa pienempiin osiin (A, B ja C).

Ydinkysymykset:
Keitä museon asiakkaat ja kumppanit ovat nyt ja tulevaisuudessa?
Miten toimintaympäristön muutokset peilautuvat asiakkaiden, kumppaneiden tarpeisiin?
Miten museon nykyinen osaaminen ja sisällöt vastaavat muuttuneisiin tarpeisiin?
Mitkä museon vahvuudet erottavat sen alan tai alueen muista toimijoista?

Vaikuttava museo
A) Asiakkaat
Keitä ovat museon keskeiset asiakkaat ja potentiaaliset uudet asiakasryhmät? Asiakkaiden ryhmittely, asiakastiedon monipuolinen hyödyntäminen ja asiakkaiden näkeminen kehittämisen tärkeimpänä voimavarana ovat konkreettisia apuvälineitä toiminnan tarkasteluun.


B) Kumppanit
Keitä ovat museon strategisesti merkittävät kumppanit ja potentiaaliset yhteistyötahot? Haluttu vaikuttavuus saavutetaan harvoin yksin. Verkosto rakentuu museon ja sen omistajatahon toimivan vuoropuhelun lisäksi monipuolisista yhteyksistä päättäjiin, rahoittajiin ja yhteistyökumppaneihin. Toimivat palvelut edellyttävät usein yhteistyökumppaneiden etsimistä ennakkoluulottomasti myös oman toimialan ulkopuolelta.


C) Osaaminen ja sisällöt
Profiloitumisen kannalta on olennaista, että museo tunnistaa sisältöihinsä ja erityisosaamiseensa liittyvät vahvuudet. Mikä museon osaamisessa ja sisällöissä on sellaista, joka erottaa sen muista museoista ja toisaalta muista palveluntarjoajista?


INSPIRAATIOTA TYÖKALUJA KOHTI SEURAAVAA ASKELTA
Australian museum: Audience Research Unit [www]
Audience Research Unit on Australian Museumin yleisötutkimusyksikkö, jossa suunnitellaan ja toteutetaan kävijöiden kokemuksia ja oppimista tarkastelevia tutkimuksia. Sivustolta löytyy hyödyllistä tietoa kävijöiden kokemuksen tutkimisesta.

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä [www]
Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisu tarjoaa työkalupakin yleisötutkimuksen tekemiselle. Kirja sisältää pohdintaa yleisötutkimuksen tekemisen haasteista.

pdf Open Café - Porin taidemuseon kahvilan uudistus (626 KB)
Porin taidemuseon kahvilasta on ideoitu kaikille alueen toimijoille avointa kulttuurin olohuonetta.

pdf Yhdistymällä vahvemmiksi (111 KB)
Tanskassa vuonna 2007 tapahtuneen suuren kuntauudistuksen seurauksena museo-organisaatiot ovat yhdistyneet alueellisiksi kokonaisuuksiksi. Tekstissä esimerkkeinä ovat Lolland-Falsterin ja Odensen museot.

pdf Oulun museoiden ja tietomaan yhdistyminen (412 KB)
Tekstissä esitellään Oulun kaupungin  tekemää Oulun taidemuseon, Pohjois-Pohjanmaan museon sekä Tiedekeskus Tietomaan yhdistämistä yhdeksi organisaatioksi.
doc Asiakaskortti (56.0 KB)
Työkalu keskeisten asiakkaiden kartoittamiseen.

doc Kumppanikortti (56.0 KB)
Työkalu keskeisten yhteistyökumppaneiden kartoittamiseen.

doc Osaaminen ja sisällöt (57.0 KB)
Työkalu osaamisen ja sisältöjen arvioimiseen.
doc Punnitse vaihtoehdot (239 KB)
Muutoskortti, johon kirjataan edellisen askeleen aikana valitut muutossuunnat.

   


     Museovirasto 2020