askel I askel II askel III askel IV askel V askel VI

Askel 3: Päätä suunta. Rohkeasti erilainen museo


On aika tehdä valinnat ja muodostaa museon strategisen profiilin ydin. Kestävä profiili edellyttää museon vaikuttavuustavoitteiden konkreettista haltuunottoa. Valinnat tehdään edellisessä kohdassa muodostettujen vaihtoehtojen tai skenaarioiden pohjalta. Olennaista on pystyä tekemään päätöksiä hyvienkin vaihtoehtojen välillä.

Valinnat tulee pystyä perustelemaan. Myös se, mitä jätetään tekemättä, pitää tietoisesti päättää. Valinnat tehdään toimintaympäristön, asiakkaiden, kumppanien sekä museon osaamisen ja sisältöjen perusteella. Tämä vaihe kannattaa toteuttaa yhdessä omistajien kanssa. Mukaan on hyvä pyytää myös päärahoittajia.

Ydinkysymykset:
Mitkä ovat museon menestystekijät asiakasryhmien, kumppaneiden ja osaamisen näkökulmasta?
Mikä museon asiakkuuksissa, kumppaneissa ja osaamisessa erottaa sen muista museoista?
Miten museo erottuu alueen / toimialan muusta palvelutarjonnasta?
                   Kiikari tyyppi
INSPIRAATIOTA TYÖKALUJA
KOHTI SEURAAVAA ASKELTA
pdf Glasgown museot osana yhteiskunnallista yritystä (104 KB)
Glasgown kaupungin omistamat museot ovat osa Glosgow Life -yritystä, joka vastaa laaja-alaisesti kaupungin tarjoamista hyvinvointipalveluista. Teksti kuvaa kaupungin museoiden ainutlaatuisuutta.

pdf Yhteistoimintaa yli organisaatiorajojen (94.6 KB)
Manchesterissä yksi kaupungin ja kaksi yliopiston omistamaa museota toimivat tiiviisti yhdessä: yhdessä tekeminen ulottuu kaikille museotyön osa-alueille ja työtä tehdään myös organisaatiorajat ylittävissä tiimeissä.
Etsimme hyvää työkalua! Anna vihje: vaikuttavamuseo(a)nba.fi
doc Museon menestystekijöiden arviointi (131 KB)
Ladattava matriisipohja museon tulevan suunnan arviointiin.     Museovirasto 2020