askel I askel II askel III askel IV askel V askel VI

Askel 4: Palvelut puntariin


Kun tavoitteet ovat selvillä, viedään aiemmassa askeleessa rakennettu strateginen profiili käytäntöön. Luodaan siis toimintamalli ja suunnitellaan palvelut, joilla tavoiteltu vaikuttavuus parhaiten saadaan aikaan. Kaikki museon toiminta on käsitettävä osaksi palveluita. Palvelut kannattaa suunnitella yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Olennaista on aito vuorovaikutus sekä se, että asiakasnäkökulma ja yhteistyö läpäisevät museon kaiken tekemisen. Toimivat palvelut syntyvät kokeilujen ja testaamisen tuloksena. Toimintaprosessien tulisi tukea valittuja vaikuttavuustavoitteita ja niihin liittyviä palveluita.

Ydinkysymykset:
Millä keinoilla ja palveluilla museo voi vastata vaikuttavuustavoitteisiinsa?
Kaikki on palvelua
INSPIRAATIOTA TYÖKALUJA KOHTI SEURAAVAA ASKELTA

pdf Ajatuksia asiakaslähtöisistä toimintatavoista (525 KB)

Opinnäytetyö (Annan Pirkkalainen: HUMAK, 2014) Linnanniemen alueen museoiden ja Merikeskus Vellamon henkilökunnan suhtautumisesta asiakkaiden osallistamiseen.


Meiltä meille - Ihminen julkishallinnon asiakkaana [www]
Sitran tuottama opas siitä, miten julkisia palveluita voitaisiin kehittää asiakaslähtöisemmäksi.

Kokeilukulttuurivideo

[video]

Sitran video esittelee kokeilukulttuuria, joka kannustaa uusien ratkaisujen luomiseen ketterästi kokeilemalla.


Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen

[www]

Avara museo -hankkeen toteuttama opas, joka käsittelee sitä, miten museoiden palveluita voitaisiin kehittää yhdessä sekä museotyöntekijöiden että asiakkaiden kanssa. Oppaassa esitellään myös hankkeessa saatuja kokemuksia tuotteistamisesta.


pdf Kirjasto suunnittelee palveluja kokeilemalla (94.2 KB)
Tekstissä esitellään Helsingin kaupunginkirjaston Kohtaamispaikan palvelu-uudistuksia, joita on valmisteltu kokeilujen avulla ja asiakkaita kuunnellen.

pdf Asiakaslähtöisyydestä energiaa museotyöhön (411 KB)
Etelä-Karjalan museossa asiakasraati on museon yleisötyön kehittämisen väline ja askel kohti parempaa asiakastyytyväisyyttä ja vaikuttavuutta.

pdf Vellamon yritysraati (89.4 KB)
Tekstissä esitellään Merikeskus Vellamon yritysraatitoimintaa, joka on hyvä esimerkki siitä, miten museot voivat kehittää palveluitaan yhdessä asiakkaittensa kanssa.

SDT Service Design Toolkit - Palvelumuotoilun työkalupakki [www]
Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttaman sivusto, josta voi vapaasti helppoja työkaluja palvelumuotoilun kokeilemiseen.


Tarralapuille kommentointi - menetelmä käyttäjäpalautteen keräämiseen

[www]

Kulttuuria kaikille -palvelun raportissa esitellään "kevyt ja ketterä" menetelmä käyttäjäpalautteen keräämistä varten.


Kasvunvara. Työkaluja parempaan palveluun

[www]

Sitran ja ProAgrian työkirja sisältää käytännön työvälineitä, joiden avulla yritykset voivat kehittää asiakasymmärrystään sekä rakentaa ja kehittää palvelupolkujaan.


doc Palvelut puntariin (660 KB)
Ladattava matriisi, johon kuvataan palvelut asiakasryhmittäin.     Museovirasto 2020