askel I askel II askel III askel IV askel V askel VI

Askel 5: Testaaminen ja arviointi


Kun strateginen profiili ja sitä toteuttava toimintamalli on luotu, täytyy varmistaa, että museon johtamis- ja ohjauskäytännöt, toimintakulttuuri ja koko organisaatio tukevat valittua linjaa. Todennäköisesti nekin kaipaavat päivitystä. Muutos vie aikaa, samoin uusien toimintatapojen omaksuminen. Eteenpäin päästään askel kerrallaan ja kokeilujen kautta. Valmista tulee harvoin heti. Suunnitelmien muutoksiin ja uudelleen arviointeihin on syytä varautua.


Arviointi tuottaa niin kuvailevaa ja analysoitua tietoa toiminnosta kuin onnistuneisuutta koskevia johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia. Tärkeää on testata uutta toimintatapaa tai tuotetta monessa vaiheessa ja eri tavoin. Kriittiset pisteet ja parantamisehdotukset ovat tärkeitä.Vaikuttavuuden kannalta oleellista on saada vastaus kysymyksiin: Tehtiinkö asiat oikein ja tehtiinkö oikeita asioita?

Ydinkysymykset:
Kuinka toimintatavat ja palvelut toimivat?
Miten korjaukset ja parannukset tehdään?
Seurataan toimintamallien ja palvelujen käyttöä.
Tehdään päätösarviointi, jonka pohjalta linjataan uusien toimintojen vakiinnuttaminen


Museoalan trendikartta

INSPIRAATIOTA TYÖKALUJA KOHTI SEURAAVAA ASKELTA

Museoiden arviointimalli [www]
Museoiden toiminnan arviointiin on kehitetty arviointimalli, joka koostuu itsearviointimallista sekä ulkoisesta arvioinnista.


pdf MerikeskusVellamo (3.32 MB)
Esitys kokoaa yhteen Merikeskus  Vellamon henkilökunnan kokemuksia yhteisestä työskentelystä, näkemyksiä asiakaspalvelusta ja oivalluksia johtamisen kehittämisestä.

Laatutesteri [www]

MEK - Matkailun edistämiskeskuksen Culture Finland katto-ohjelman tuottama Laatutesteri on kehitetty yhdessä kulttuurimatkailutoimijoiden kanssa ja sen tarkoitus on auttaa tunnistamaan laadun elementit omassa toiminnassa sekä kirjaamaan ylös oman laatutyöskentelyn toteutusta ja kehittämiskohteet.

Inno-Vointi-sivusto [www]
Inno-Vointi-tutkimusprojektin tuottama sivusto antaa ohjeita julkisten palveluiden uudistamiseen ja uudistamisen johtamiseen.

doc Testaaminen ja arviointi (2.02 MB)

Ladattava matriisipohja palvelujen testaamiseen ja arvointiin.
     Museovirasto 2020