askel I askel II askel III askel IV askel V askel VI

Askel 6: Sitten hommiin! Vakiinnuttaminen


Pidetään päätöksistä kiinni ja hihat ylhäällä. Tällä askeleella varmistetaan, että museon uusi strateginen profiili ohjaa aidosti koko museon työtä ja valintoja tästä eteenpäin. Vanhoihin toimintatapoihin on helppo lipsahtaa takaisin. Vakiintuneet tavat tehdä työtä istuvat tiukassa ja uudenlaiseen tekemiseen liittyy aina kokeilua ja totuttelua. Tavoitteiden täytyy olla selkeitä ja yhteisiä, jotta ne kantavat ajoittaisten turhautumistenkin yli.

Uusia toimintatapoja täytyy ylläpitää aktiivisesti, jotta muutos tuottaa tuloksia.

Strategista profiilia on hyvä arvioida säännöllisin väliajoin, esimerkiksi viiden vuoden välein. Polun eri askelmille voi palata aiemminkin, jos näyttää siltä, että kone yskii. 

Ydinkysymykset:
Miten pitää katse tulevaisuudessa ja tehdä työtä tässä hetkessä?
Kuinka motivoitua ja motivoida muita jatkamaan kehittämistyötä?

Poika

INSPIRAATIOTA TYÖKALUJA
Kymmenen syytä osallistua henkilökiertoon [video]
Sitran  julkishallinnon johtamisohjelman  tuottama video esittelee henkilökiertoa kolmen esimerkkihenkilön avulla.

Palkitse mua! [video]
Video on tuotettu osana Sitran johtamisen aihekokonaisuutta ja se esittelee näkökulmia aineettomiin palkitsemiskeinoihin ja kannustimiin sekä niiden vaikutuksiin työyhteisöissä. [video]

Kirjaston oppimistarina: Osaamisen kehittämistä Kumpulassa [www]

Kumpulan kirjasto on ottanut käyttöönsä kehittävän dialogin menetelmän, joka kytkee yhteen toiminnan kehittämiskohteet ja työntekijän kiinnostuksen kohteet ja kiinnostusalueet.
Arvostava haastattelu [www]
Menetelmä, joka auttaa rakentamaan myönteistä tulevaisuutta yksilöiden ja yhteisöiden vahvuuksien kautta. Sivu luo katsauksen arvostavaan haastatteluun, sen lähtökohdan edellytyksiin, vaiheisiin ja työskentelyn etenemiseen.

pdf Jatkuvan kehittämisen kehä (40.1 KB)
PDCA eli Plan-Do-Check-Act on laadunvarmistuksen apuväline, joka auttaa ymmärtämään toiminnasta saatua palautetta ja hyödyntämään sitä kehitystyössä.
     Museovirasto 2020