askel I askel II askel III askel IV askel V askel VI

Museot hyvinvoinnin edistäjinä

Museot ja hyvinvointi


Vaikuttava museo -sivusto ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa -julkaisu ovat syntyneet Museot hyvinvoinnin edistäjinä -hankkeen tuloksina. Museoviraston koordinoima kehittämishanke toteutettiin vuosina 2011-2013 yhdessä Suomen Itsenäisyyden juhlarahaston Sitran sekä kahden pilottikaupungin, Hämeenlinnan ja Kotkan kanssa.

Hankkeen tavoitteena oli edistää museoiden toiminnan asiakaslähtöisyyttä sekä kehittää johtamis-, toiminta- ja yhteistyömalleja. Taustalla oli monia ajankohtaisia kysymyksiä: Miten turvataan museopalvelut osana hyvinvointipalveluja julkisen talouden paineiden kasvaessa? Kuinka museot vastaavat asiakkaiden eriytyviin tarpeisiin ja odotuksiin? Tukevatko museoiden perinteiset tavat organisoitua ja toimia asiakaslähtöisyyttä? Miten voidaan edistää asiakkaiden, alalla työskentelevien ja erilaisten palveluntarjoajien yhteistä palveluiden kehittämistä?

Käytännössä malleja kehitettiin ja kokeiltiin hankkeen aikana Merikeskus Vellamossa Kotkassa ja Hämeenlinnan Linnanniemen alueen museoissa. Molemmissa pilottikohteissa museopalveluja tuottavat valtio, kunta ja muut toimijat, mikä loi omalta osaltaan kiinnostavan lähtöasetelman asiakaslähtöisten johtamis- ja yhteistyömallien kehittämiselle.

Hankkeen tavoitteena oli myös tuottaa koko museoalalle työkaluja ja keinoja suunnitella paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja. Altistutaan asiakkaille -julkaisuun sekä Vaikuttava museo -sivustolle on kerätty hankkeessa syntyneitä ajatuksia, ideoita ja hyviksi havaittuja työkaluja koko museokentän vapaasti hyödynnettäväksi.

Lisätietoja hankkeesta antaa: Janne Tielinen, 040 128 6147, janne.tielinen(at)nba.fi

Hankkeen ohjausryhmä:

Juhani Kostet, pääjohtaja, MV
Pirjo Hamari, kehittämisjohtaja, MV
Ulla Teräs, hankejohtaja, MV
Helena Edgren, ylijohtaja, Suomen kansallismuseo, MV
Lea Värtinen, yli-intendentti, Suomen kansallismuseo, MV
Jonna Stenman, johtava asiantuntija, Sitra
Tapani Hellstén, kaupunginjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
Timo Koivu, tilaajapäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki
Henry Lindelöf, kaupunginjohtaja, Kotkan kaupunki
Iiris Patosalmi, neuvotteleva virkamies, OKM
Pysyvät asiantuntijat:
Sari Heinonen, johtava asiantuntija, Sitra
Pia Mero, asiantuntija, Sitra
Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos, OKM

Museovirasto 2020